Aktualne akcje:

 • Konkurs na plakat propagujący zajęcia sportowe
 • Zamiast blanta zagraj w kosza, ...
 • Trawa tylko dla koni
 • Nie daj się wciągnąć

 • Przydatne linki:

  Zachodniopomorki Uniwersytrt Technologiczny

  Monar

  www.pogadaj.eu

  Konkurs na plakat

  propagujący zajęcia sportowe w ramach profilaktyki uzależnień, pod patronatem JM Rektora ZUT

  Zapraszamy studentów ZUT do udziału w konkursie na zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie w ciekawy i inspirujący sposób informował o zajęciach sportowych prowadzonych w ramach profilaktyki uzależnień oraz promował modę na trzeźwość i unikanie sięgania po środki odurzające i używki.

  Nagroda dla zwycięzcy ufundowana przez JM Rektora ZUT w kwocie 500 zł

  Prace należy złożyć do 05.06.2017

  Na plakacie powinny znaleźć się:

  	- miejsce na wpisanie terminów zajęć (np. poniedziałki 17.45-19.15, 
  	 czwartki 17.00-18.30, soboty 12.30-13.00); 
  	  * informacja ta będzie umieszczana na już wydrukowanym plakacie, 
  	   stosownie do potrzeb,
  	- adres miejsca zajęć: Hala Sportowa ZUT, ul. Tenisowa 33,
  	- adres strony www: beznarkotykow.zut.edu.pl,
  	- logo ZUT, 
  	- tekst: „informacje dodatkowe – tel. 91 449-52-51”. 

  Nadesłana praca powinna spełniać następujące wymogi:

  	- w wersji papierowej w postaci wydruku w formacie A3 
  	- w wersji elektronicznej (plik graficzny CorelDRAW oraz pdf), 
  	- praca może być wykonana w dowolnej technice graficznej, 

  Wszystkie prace powinny zawierać metryczkę z następującymi danymi:

  	- imię i nazwisko Uczestnika, 
  	- wydział i kierunek studiów, 
  	- adres mailowy do korespondencji, 
  	- telefon kontaktowy. 

  Prace należy przesłać do 5 czerwca 2017r z dopiskiem "Konkurs: Sport w ramach profilaktyki uzależnień” na adres:

  	- Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin 
  	- Pełnomocnik Rektora ZUT ds. Profilaktyki Narkomanii i Innych Uzależnień 
  		dr inż. Janusz Papliński
  Wersję lektrniczną na adres: janusz.paplinski@zut.edu.pl
  Regulamin konkursu - do pobrania

  Zagraj w ...


  Zamiast blanta zagraj w kosza, ...

  W ramach profilaktyki uzależnień już od kilku lat studenci mają możliwość korzystania z Hali Sportowej ZUT, gdzie mogą grać, w siatkę, nogę, kosza, ... .

  Zajęcia odbywają się na Hali Sportowej przy ul. Tenisowej 33:

  w poniedziałki i czwartki 17:45 – 19:15

  w soboty 12:30 – 14:00 - dwa sektory!

  Zapraszamy wszystkich studentów – wstęp wolny.

  Zagraj w ...


  Trawa tylko dla koni

  Oo raz kolejny studenci ZUT-u mogą korzystać z darmowych lekcji jazdy konnej. Dodatkowo, podczas zajęć jeździeckich, odbywają się panele dyskusyjne i wykłady na temat uzależnień wśród młodych ludzi.

  STUDENCI CHCĄCY UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE MOGĄ ZAPISAĆ SIĘ NA BIEŻĄCO - wyłącznie mailowo: rpalacz@zut.edu.pl

  /

  Trawa tylko ...


  Nie daj się wciągnąć

  W bieżącym roku akademickim ZUT w Szczecinie po raz kolejny nawiązał współpracę z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR na przeprowadzenie spotkań profilaktycznych ze studentami mających na celu promowanie postawy wstrzemięźliwości od środków psychoaktywnych.

  Na poszczególnych wydziałach ZUT odbywają się spotkania profilaktyczne na których przedstawiciel policji oraz Partyworkerzy z Monaru mówią o zagrożeniach związanych ze środkami psychoaktywnymi.

  O terminach spotkań będziemy informować na bieżąco

  Można się również spotkać z pracownikami Monaru w trakcie dyżurów jakie będą prowadzić na:

  Wydziale Elektrycznym w "krzakach" na ul. 26 Kwietnia 10 w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 10:00-12:15:

  najbliższy dyżur odbędzie się 14 czerwca br.

  w domach studenckich zamieszkałych przez studentów ZUT w czwartki w godz. 19.00-22.00:

  Nie daj się wciągnąć